Servis

Doporučenie k montáži turbodúchadla

 • Výmena motorového oleja a filtra (pri niektorých vozidlách výrobca nariaďuje výmenu aj filtra na prívod mazacieho oleja, poprípade výmenu celého mazacieho potrubia napr. pri automobiloch AUDI 2,5 TDI alebo PASSAT 1,8 i turbo,…)
 • Kontrola filtru nasávacieho vzduchu, poprípade jeho výmena
 • Kontrola tesnosti sacieho potrubia, skontrolovať či v potrubí spojujúceho sa so vstupom do turbodúchadla, alebo vo výfukových zvodoch sa nenachádza nečistota alebo cudzie predmety
 • Skontrolovať trasu mazacieho systému, čiže priechodnosť ciesť oleja. VEĽKÝ POZOR NA ČASTÉ ZALOMENIE ALEBO OHNUTIE TRUBIČIEK!
 • V prípade poškodenia pôvodného turba je nutná kontrola tlaku mazacieho oleja na výstupe z mazacieho potrubia
 • Pri montáži nového turbodúchadla je nutné použiť nové tesnenia na miestach predpísaných výrobcom POZOR! NIKDY NEPOUŽÍVAŤ NA TESNENIE SILIKÓNOVÝ TMEL
 • Po dlhšej jazde je potrebné vždy nechať motor bežať na voľnobežných otáčkach určitý čas ako píšem aspoň 3 min. (z dôvodu dostatočného chladenia)
Pozor! V prípade nedodržania vyššie uvedených odporúčaní môže dôjsť u nás zakúpeného turbodúchadla k jeho poškodeniu čo má za následok stratu nami poskytovanej záruky.

Poruchy

Príčiny poškodenia turbodúchadiel

Čo možno považovať za príčinu poškodenia? Hlavnou príčinou sú nízke mazacie a naopak vysoké abrazívne vlastnosti motorových olejov. Veľmi často sa však turbodúchadlá môžu poškodiť krátko po servise. Príčinou tohto javu môže byť nedodržanie technologického postupu pri výmene filtračnej vložky vzduchového filtra, kedy nedôjde k dôkladnému vyčisteniu telesa filtra, prúdiaci vzduch pri chode motora potom unáša nečistoty na obežné koleso vzduchovej vetvy turbodúchadla kde vzhľadom k jeho vysokým otáčkam dôjde k drobnému poškodeniu lopatiek. Následkom pískavého zvuku vzniká nevyváženosť, ktorá má za následok totálnu haváriu turbodúchadla. Pri jeho výmene vzniká ďalšia technologická chyba, tentoraz nedôjde pri oprave k vyčisteniu tlakovej vetvy za turbodúchadlom, kde sa usadili drobné úlomky materiálu turbodúchadlá, ani na odstránenie oleja z medzichladiča stlačeného vzduchu. Pri zvýšení plniaceho tlaku dôjde k uvoľneniu nečistôt, ktoré môžu preletieť spaľovacím priestorom, kde môžu tiež napáchať isté škody, ale hlavne poškodiť výfukovú turbínu turbodúchadla. K totálnej havárii nového turba po jeho predchádzajúcej výmene dochádza v tomto prípade do 2 000 km, alebo totálna havária motora, ktorý už začal pri skúšobnej jazde 150 m od servisu bežať na zvyšky motorového oleja v intercooleri a vďaka pomalej reakcii vodiča došlo k jeho pretočeniu.

Najčastejšie závady turbodúchadla sú:

 • poškodenie cudzím predmetom
 • nečistoty v motorovom oleji
 • nedokonalé mazanie turbodúchadla
 • prerušenie dodávky oleja
 • prehriatie turbodúchadla

Poškodenie cudzím predmetom

Poškodenie turbodúchadla spôsobené vniknutím cudzieho predmetu je ľahko viditeľné na poškodených lopatkách turbodúchadla. Pred montážou je veľmi dôležité skontrolovať systém sania vzduchu do turbodúchadla, taktiež okolie príruby výfukového potrubia. Neodporúča sa ohnuté lopatky narovnávať, aby nedošlo k poškodeniu celého turbodúchadla. Takisto sa neodporúča montáž turba s poškodenými lopatkami, môže to viesť k poškodeniu.

Nečistoty v motorovom oleji

V prípade, že v motorovom oleji sú nečistoty, má to za následok poškodenie všetkých ložísk v turbodúchadle. Doporučuje sa preto vždy vykonať riadnu a včasnú výmenu motorového oleja, olejového a vzduchového filtra a takisto výmenu oleja a oboch filtrov pri MONTÁŽI NOVÉHO TURBODÚCHADLA.

Hlavnou príčinou poškodenia býva vždy:

 • poškodený alebo upchatý filter, takisto môže byť príčinou nekvalitný výrobok (filter)
 • nečistota pri neodbornej manipulácii pri výmene
 • výrobná chyba motora
 • nekvalitný motorový olej, ktorý má za následok karbonizáciu

Nedokonalé mazanie turbodúchadla

Pri prerušovanej dodávke motorového oleja (stačí cca 4 sek.) spôsobí hneď poškodenie ložísk v turbe, čo je najčastejšou príčinou:

 • montáž turbodúchadla
 • výmena motorového oleja a filtrov
 • nútené odstavenie vozidla
 • zlé štartovanie hlavne v zimnom období pod bodom mrazu
 • nízky tlak oleja (príčinou je závada v mazaní, znečistený olej)

Prerušenie dodávky oleja

Pri prerušovanej dodávke motorového oleja (v tomto prípade na dlhší čas cca 10 sek.) spôsobí hneď prehriatie turba a tým zadretie ložísk a poškodenie telesa – rotoru. Takéto poškodenie turba je najčastejšie a jeho príčinou zvyčajne býva:

 • poškodený alebo nedostatočný prívod motorového oleja do prívodu mazania
 • porucha olejového čerpadla
 • nedostatočné množstvo motorového oleja
 • prienik vzduchu do systému mazania

Prehriatie turbodúchadla

Vysoká teplota vo výfukovom systéme, alebo vypnutie motora počas dlhej cesty pri vysokom výkone spôsobuje prehrievanie turbínovej skrine čo má za následok zakarbónovanie turbínovej skrine a rotora. Preto pred vypnutím motora, ako už bolo spomínané treba nechať motor min. 3 min. bežať na voľobežných otáčkach. Prehriatie turba poškodzuje rotor, osku rotora ložiska a celú turbínovú skriňu, kde v niektorých prípadoch dochádza dokonca k trhlinám liatinového bloku. Hlavné príčíny sú:

 • upchatý čistič vzduchu
 • nedostatočý prívod vzduchu
 • náhle vypnutie motora po vysokom zaťažení
 • karbón spôsobený nekvalitným motorovým olejom
 • neskorý interval výmeny motorového oleja
 • prienik vzduchu do systému mazania
 • zlé olejové čerpadlo
 • nedostatočný prívod oleja