Funkcie turbodúchadla

Čo je turbodúchadlo?

Turbodúchaldo je vlastne dúchadlo poháňané výfukovými plynmi. Skladá sa z dvoch hlavných častí, z dúchadlovej a turbínovej. Turbodúchadlo zvyšuje tlak vzduchu stúpajúceho do motora tiež jeho miernu hmotnosť, tým pádom je do motora možné pustiť pri rovnakých otáčkach a objemu viac paliva pri rovnakom pomere zmesi. Toto je hlavnou príčinou nárastu výkonu motora.

Turbodúchadlo sa otáča veľmi rýchlo a to 10 000 až 150 000 ot./min. v závislosti od veľkosti váhe rotujúcich častí, nárastu tlaku a konštrukcie turbodúchadla. V tomto prípade by vysoké otáčky predstavovali veľký problém pre klasické guličkové ložiská, ktoré by mohli explodovať. Preto sa tu používajú FLUIDNÉ LOŽISKÁ, v ktorých sú pohybujúce časti oddelené (vymedzované) a zároveň chladené tenkou vrstvou oleja. Olej na mazanie turbodúchadla je z mazacej sústavy motora, a preto musí byť jeho priechod turbodúchadlom chladený olejovým chladičom. Aby sa zabránilo poškodeniu turbodúchadla a motora pri uzavretí škrtiacej klapky, kedy vzduch je stláčaný turbodúchadlom a nemá kam prúdiť, sú preplňované motory vybavené prepúšťacím motorom. Pri zavrení škrtiacej klapky vznikne podtlak, ktorý sa využije k otvoreniu prepúšťacieho ventilu. Prebytočný vzduch tak vyfúkne von z motora, alebo späť do sania. Pritom vzniká charakteristický zvuk.

Spoľahlivosť turbodúchadla

Pokiaľ olej pretekajúci turbodúchadlom je čistý a výfukové plyny nie sú príliš horúce dokáže turbodúchadlo fungovať veľmi spoľahlivo. Správne zachádzanie je však veľmi dôeležité a preto po jazde na vysoký výkon (hlavne po diaľnici pri vysokej rýchlosti a dlhšej jazdy) musíte nechať motor pred vypnutím bežať minimálne 2 – 3 min. na voľnobežných otáčkach čím umožníte dochladenie turbodúchadla, preto:
MOTOR S ROZPÁLENÝM TUROBODÚCHADLOM NIKDY HNEĎ NEVYPÍNAJTE!
Pokiaľ toto nebude dodržané olej prestane cirkulovať a zostane v prehriatom turbodúchadle a môže prísť k jeho prepáleniu. Prepálený olej má za následok upchanie prívodu a spôsobí poškodenie turbodúchadla.


Prierez turbom bez variabilnej geometrie

 

 1. Obal turbodúchadla (hlava turba)
 2. Ložiskové teleso (stredový uzol)
 3. Poistné krúžky
 4. Zaisťovacia páska
 5. Teleso turbíny
 6. Tesniaci krúžok turbíny ( na stred.oske)
 7. Kolo (ventilátor) turbíny
 8. Medziložiská
 9. Axiálne ložisko
 10. Koleso (rotor) kompresora
 11. Matica